Kurser

“Lær at læse dit emne, det er som en åben bog”
– Hans Schiess, teknisk direktør for LEGO – Dansk Plast’s “grand old man”.

Hans Schiess arbejdede meget systematisk og målrettet med sprøjtestøbe processen. Det vi i dag vil huske ham for er: Lige lange indløb, balancerede indløb, tunnel indløbet og ikke mindst simulering af flydeforløbet.

Jeg havde det store held at hjælpe Hans Schiess med en mængde måleopgaver. Temperatur og tryk. Jeg udviklede i samarbejde med Brüel & Kær en tryk transducer baseret på deres akselerometer.

Nu har jeg arbejdet 48 år indenfor plastindustrien hovedsageligt med præcisionsplast. Jeg har forsøgt at bringe arven fra Hans Schiess videre ved at være nysgerrig og søgende. De erfaringer jeg har fået, har jeg noteret i en serie præsentationer, som jeg ved flere lejligheder har kurseret over for udvalgte forsamlinger både her og i udlandet.

Der er mange tricks og tips at give videre.

Kontakt os for mere information om faste kurser.

Kontakt os her

Indkøring nr. 1.n.n.

En prøvekørsel af stor vigtighed. Det er her der skal  findes og rettes alle værktøjs relaterede fejl og mangler.  (Mål undtaget.)
Værktøjet skal kunne levere emner uden deformationer  i hele det i værktøjs specifikation krævede område.

Procesvinduet undersøges

Varighed 2 timer

Indkøring nr. 2.n.n.

DOE er et godt værktøj til at afprøve emnernes  respons overfor forskellige kørselsparametre

Indkøring nr. 3.n.n.

Her findes det område hvor de kritiske funktionsmål ligger mest stabilt, med et bredt procesvindue og derfor kan korrigeres. (Stål på godsiden.) Svindprocent til erfaringsdatabase.

Formhulrumskarakteristikker

Varighed 2 timer

Indkøring nr. 4.n.n.

Aflevering til produktion.

Har man udført indkøring nr. 1.n.n og 3.n.n.  omhyggeligt, burde denne prøve ikke volde  problemer.

Stabilitetstest på valgte parametre.

Aflevering af produktion

Varighed 2 timer

Luft 1

Luftpudens tryk er afhængig af hastighed omkoblingspunkt, tryk og udluftnings spaltens fysiske udformning.
Luftpudens tryk under fyldningen kan give fyldnings problemer.

Indsprøjtningsfasen.

Varighed 2 timer

Luft 2

Afslutningen på fyldeforløbet kan give anledning til mange fejl. De fleste er luft relaterede, og skyldes fortrinsvis utilstrækkelig udluftning.

Slut på indsprøjtningen. Kompritionen.

Varighed 2 timer

Luft 3

Skader på grund af afformnings vakuum er et mere udbredt end hvad man almindeligvis er opmærksom på.

Afformnings vakuum

Varighed 2 timer

Luft 4

Her behandles: De fysiske forhold der er tilstede i formhulrummet under fyldning.

Teknisk del.

Varighed 2 timer

Bobler

Der er mange typer af bobler og de udvikler sig afhængigt af omgivelserne. Tryk, temperatur og de fysiske dimensioner.

Hvor kommer bobler fra?

Varighed 3 timer

Den tynde hud

Et støbt plastemne er omgivet af en tynd hud der på mange måder beskytter emnet. Under uheldige omstændigheder kan den komme til at indgå i støbeprocessen.

Varighed 3 timer

Vi kan tilbyde dig:

 • Originale kurser ud fra vore egne erfaringer og iagttagelser. DPR har i tidens løb udviklet en bred palette af præsentationer og kurser.
 • Specialkurser. Kurser kan tilpasses jeres behov, med analyser af aktuelle emner fra produktionen.
 • Kurser holdes for hold på ca. 15 personer, afholdt hos jer.
 • 48 års erfaring fra plast industrien som basis for kurserne.

Vores mest populære kurser:

 •  Design reveau med henblik på brugsværdi og sprøjtestøbe produktion.
 • Design gennemgang værktøjsfremskaffelse.
 • Værktøjsspecifikationen.
 • Fremskaffelse af værktøjer, værktøjs fremskafferens pligter og beføjelser.
 • Udluftning af værktøjer. 1, 2, 3 og 4.
 • Af formning af præcisions emner.
 • Sprøjtestøbning den viskose sjæl.
 • Vakuum.
 • Styring af nåle.
 • Festen. Databasen.
 • Plast der koger.

Special kurser

Special kurser udvikles i samarbejde med kunden, der fokuseres på kundens behov og produktionens karakter. Hvordan spotter men fejlene i produktionen, og hvordan afhjælpes de.

De kritiske emner analyseres, fejle beskrives og der vises referancer til andre emner. Forslag til hvordan man imødegår fejlen i fremtiden.

Tilbud gives på et eller flere kurser.