Indkøring af støbeværktøjer

Kvalitet er, at de egenskaber og behov der efterspørges bliver tilfredsstillet.

KLASSIFICERING

For at få et overblik opdeles emnerne i grupper (Klasser):

1. Præcisions sprøjtestøbning
2. Teknisk sprøjtestøbning
3. Normal sprøjtestøbning
4. Sprøjtestøbning uden særlige krav til mål og tolerancer

Hver klasse har sin specifikke indkøringsstrategi.

INDKØRING NR. 1.N.N

Indkøringen nr. 1.n.n skal sikre at værktøjet er funktionsdygtigt, og kan levere emner uden deformationer, luftproblemer og rivninger i hele det, i værktøjsspecifikationen fastsatte, procesvindue. Desuden skal de højst 5 kritiske funktionsmål kunne korrigeres ind på plads efter indkøring nr.3.n.n.

 • Værktøjet skal kunne producere emner i hele det i værktøjsspecifikationen fastlagte procesvindue.
 • Emnerne skal være uden procesmæssige fejl:
  – Deformation under afformning eller kast.
  – Sammenflydningsproblemer.
  – Luftproblemer.
 • Prøven går ud på at se hvordan værktøj, maskine og emner opfører sig i det valgte proces vindue.
  – Er det muligt at få emnerne til at sidde i den forkerte side?
  – Opstår der vakuum i fastpart delen af formhulrummet.?
  – Bliver emnet deformeret under afformningen?
  – Træder udstøderne for hårdt?
  – Opstår der rivninger?
  – Virker udluftningen, eller skal der benyttes vakuum?
  – Åbner værktøjet / maskinen sig. (Måling)?
  – Fylder emnerne ens?
  – Er indløbsafklippet tilfredsstillende?

Dette er nogle af de spørgsmål som indkøring nr.1 skal belyse. Der skal testes indenfor de mest ugunstige betingelser indenfor det valgte procesvindue, for at fremprovokerer fejlene.

Findes nogle af ovennævnte fejl skal værktøjet rettes og prøven gentages.

Gør arbejdet færdigt – første gang!

Det er vigtigt at man ikke ”tryller og hekser” for, for enhver pris at få emner ud. Det bliver måske belønnet den dag, men siden vil det blive straffet. Der er set mange eksempler på at firmaer har købt serier af værktøjer med den samme fejl, en eller flere fejl der burde have været afluset ved første prøvekørsel.

Denne indkøring fokuserer på værktøj / maskine funktionen, ikke på emne målene.

 • Ved denne indkøring er målene altså uinteressante.
 • Mål hvor der er lagt stål på godsiden korrigeres først efter prøvekørsel nr. 3.n.n.

INDKØRING NR. 1.N.N

INDKØRING NR. 2.N.N – DOE

DOE forsøget er en god måde at undersøge kørsels paramenternes indflydelse på emneegenskaberne.

INDKØRING NR. 3.N.N

FORMHULRUMS-KARAKTERISTIKKEN

Denne kørsel er god til at finde det optimale kørselsområde, og samtidig svindprocent og korrektion for de kritiske funktionsmål. (Stål på godsiden.)