Fejlfinding

Det var ønskeligt at denne disciplin var tilendebragt under indkøring nr.1.n.n, men dette er ønsketænkning. Der er så mange årsager til at det ikke bliver gjort, tidspres, der er nogle der gerne ser udfaldsprøver i en fart, værktøjet bliver rettet efter de første ”indkørte” udfaldsprøver. Man har ”tryllet og hekset” for dog at vise nogle udfaldsprøver. Og så fangede bordet.

Uanset hvorfor, så skal fejlen og dens årsag findes. Det er nødvendigt at fejl, årsag og rettelse rapporteres tilbage til firmaets erfaringsdatabase. Er det ikke muligt at rette fejlen helt, men dog sådan at der kan produceres på en dispensation, så er det meget vigtigt at få hele hændelsesforløbet ind i erfaringsdatabasen.

Indstøbning og optisk opmåling er en god sikker måde at kontrollerer pasningerpå for foreksempel låsefuktioner.

VI YDER ASSISTANCE MED PRODUKTIONER, DER IKKE FORLØBER HENSIGTSMÆSSIGT

Sprøjtestøberi

  • Problemløsning i produktion.
  • Optimeret indkøring af sprøjtestøbeværktøjer.
  • Fejlanalyse.
  • Mikroskopi af fejlemner. (Fotoanalyse.)

Optisk laboratorium

  • Tre Leica mikroskoper, med meget spændende udstyr.
  • Leitz mikrotom til finsnit
  • Leica fluorescens udstyr til de to mikroskoper med tilhørende Leica kameraer for fluorescens optagelser. (Peltje køling)
  • Lille mekanisk værksted til forberedelse af prøver eventuelt med indstøbning og slib.