Erfaringsdatabase

Erfaringsdatabasen er et meget vigtigt dokument. Det indeholder en stor del af firmaets know how.

Når et firma køber et sprøjtestøbeværktøj får man ikke bare nogle kilo jern og en produktionskapacitet. Lige så vigtigt er det, at man får en stor mængde data til sin erfaringsdatabase. Det er data, der blandt andet skal benyttes til kommende konstruktioner, værktøjsfremskaffelser og indkøring.

Det er know how.

Afformnings deformation

Afformnings deformation

Dataopsamling

Kølevand temperaturdifference og vandmængde
Kalorie udtræk.

Tag ansvar og få kontrol over din egen produktion

Erfaringsdatabasen skal være tilgængelig for og bruges af:
Designere, konstruktører, værktøjsfremskaffer, opstillere og kvalitetsafdelingen.

Hvad kan vi forvente at finde i erfaringsdatabasen:
Svindprocenten for de kritiske funktionsmål, slipvinkler og overflader, osv. Desuden ”case storries”, både de gode og de  mindre gode.

Data fra erfaringsdatabasen skal benyttes til:

  • Sammenligning mellem værktøjer / emner.
  • Samme emne og emnegrupper
  • Give værdifulde oplysninger ti fremskaffelse af nye værktøjer. For eksempel Parametersætning, svind procent, slipvinkler, overflader, flydeveje, fyldeskud der sammenlignes med simulering og udluftning med og uden vakuum.

Dansk Plast Rådgivning har over 40års erfaring i at arbejde med præcisions sprøjtestøbning, og 25 år med Medico plast: Design, udvikling, værktøjsfremskaffelse, Indkøring og fejlanalyse. Kombineres den praktiske erfaring med faktuel  viden fra litteraturen giver det et godt match.

Dansk Plast Rådgivning har mange års erfaring med at opbygge erfaringsdatabaser, og kan være behjælpelig med at etablere en sådan.

(Den første blev udarbejdet hos ITT Kirk i 1985)
Under indkøring af ethvert værktøj vil der være mange ting at notere. Man bør på ledelsesniveau uddelegere arbejdet med opdatering af erfaringsdatabasen. Der er alt for mange eksempler på, at det aldrig bliver gjort. En oplagt operatør vil være værktøjs fremskafferen.

  • Det tager højst to generationer at miste Know How
  • Det tager mange generationer at opbygge Know How